DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NAS

New Wall to opracowany przez nas uniwersalny system ścienny. Tworzą go tylko dwa elementy:

  • Panele - część widoczna systemu

  • Łączniki - elementy niewidoczne; przytrzymują panele przy ścianie oraz łączą je ze sobą

dok-tech-wymiary-obszar-roboczy-1.jpg